Oro kondicionierius Samsung NORDIC TRIANGLE (VIENFAZIS ĮRENGINYS)10.0/11.2KW

 • Kraunamos nuotraukos

  Oro kondicionierius Samsung NORDIC TRIANGLE (VIENFAZIS ĮRENGINYS)10.0/11.2KW

  Kaina 3435  su PVM
  Prekės pristatomos per 2-5 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo.
  Jeigu prekės nėra sandėlyje ir prekė yra užsakoma, pristatymo terminas 15-40 d.d
  Į krepšelį 

  Veikia iki -25°C;
  R32 šaldymo agentas;
  Energijos panaudojimo klasė A+/A+ ;
  3 metų garantija;

  Patalpos plotas
  iki 100 m²
 • Full HD filt­rai. Ypač tankus filt­ras, kuris surenka iki 90% dulkių ir bakte­rijų.

  Gero miego reži­­mas. Šis tempe­ra­tū­­ros kont­ro­­lės reži­­mas auto­­ma­ti­š­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubu­s­tu­mėte žvalūs.

  Ener­gi­jos saugo­jimo reži­­mas. Šiame režime kondi­cio­nie­rius dirba mini­ma­liu režimu.
  Turbo reži­­mas. Oro kondi­cio­nie­rius veik­da­­mas turbo režimu grei­tai pasie­­kia nusta­tytą tempe­ra­tūrą. Atvė­si­n­site orą iki reikia­mos tempe­ra­tū­­ros akimirk­s­niu su „Sam­sung“ turbo vėsi­nimo tech­­no­lo­gija.

  Auto­­ma­ti­nis persi­­ju­n­gi­­mas. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
  Skai­t­me­ni­nis ekra­nas. Galė­site matyti realią pata­l­­pos tempe­ra­tūrą, nusta­tytą režimą, filtro užter­š­tumo indi­ka­ciją ir kitą reika­lingą info­r­ma­ciją. Ekra­nas mato­­­mas tik įjun­­gus kondi­cio­nie­­rių.

  Valdy­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (reika­li­n­gas papi­l­do­­­mas prie­das). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu.